Jenni Vakkilainen
MIXED NATURE

13.10.- 3.11.2019
maalauksia ja akvarelleja

Jenni Vakkilainen, High Five, 150cmx150cm, öljy kankaalle

- Väri itsessään toimii maalausteni lähtökohtana ja se on teosteni kantava tekijä. Maalaaminen on etsimistä, jossa eleet ja värit johdattavat teosta eteenpäin. Työskentelyssäni intuitiolla on myös iso merkitys. Se on havainnointia ja reagointia pienimpiinkin vivahteisiin.

- Kerroksellisen maalaamisen kautta teoksiin jää suunnittelemattomia pintoja ja tiloja, joita muuten ei olisi mahdollista saavuttaa. Ohuiden ja paksujen maalikerrosten luomat tekstuurit ja struktuurit rakentavat kuvan asteittain. Tässä piilee maalaamisen yllätyksellisyys, hallitun kaaoksen kiehtovuus.

- Leikin, positiivisuuden, välittömyyden ja läsnäolon kautta teoksiini muotoutuu maailmoja, jotka heijastuvat katsojille heidän omien kokemustensa kautta. Maalauksissani on paljon viitteitä jo olemassa olevasta maailmasta, niin tuttua kuin tuntematonta. Niihin ovat päässeet seikkailemaan myös rakkaat lemmikkini näkymättöminä hahmoina ja pieninä vilahduksina.

- Viime kesänä sain inspiraation akvarellimaalaamiseen viettäessäni päiviä luonnon keskellä Keski-Suomessa. Erilaisten kukkien, perhosten, pörriäisten ja lintujen ympäröimänä väripigmenttien leviäminen ja sekoittuminen veden avulla vei täysin mennessään. Tämä kokemus vaikutti myös öljyvärimaalaamiseeni ja koen kummankin tekniikan tukevan toistaan. Toki akvarellien välittömyys, herkkyys ja nopeatempoisuus suhteessa öljyvärimaalaamisen hidasluonteiseen peittämiseen ja paljastamiseen tekevät näiden kahden tekniikan välille mielenkiintoisen kontrastin.

Syyskuussa 2019
Jenni Vakkilainen

Jenni Vakkilainen, Yellow Submarine, 180x200, öljy, 2019