MAGENTA

14.2.-4.3.2018
Marita Karlsson
Kirsi Laine-Wager
Matti Nordling
Klaus Salomaa


PURPPURA – MAUVE – FUCHSIA – MAGENTA
Mikä kiehtova kohde – arvokas historia – kunnioitettu asema keisareiden, ruhtinaiden ja kardinaalien korkeasti arvostamana ja himoitsemana väriaineena. Purppura tunnetaan jo antiikin ajalta. Foinikialaiset valmistivat sitä kotiloista lankojen ja kankaiden värjäämistä varten. Se korvautui oikeastaan vasta 1860-luvulla, kun opittiin valmistamaan edullisesti väriaineita - aniliinivärejä - kivihiilitervasta. Punaista kutsuttiin tällöin Fuchsiaksi.

Myöhemmin tämä sävy on nimetty Magentaksi.
Magenta on osa nyky-väriympyrää, vastapäätä vihreää, vaikkakin se on vailla
aallonpituutta, Nm 0.

“Näyttelyssä esillä olevat piirustukseni muodostavat sarjan, jossa eri variaatioin, sekä värillisesti että hillitymmin muodonmuutoksin, havainnoidaan magentan suhdetta toisiin väreihin ja sen suhdetta ”ei väreihin” valkoiseen, harmaaseen ja mustaan.”
KLAUS SALOMAA

“Värit luonnossa ja atmosfäärissä puhuttelevat minua. Ne saavat minut ihmettelemään ja kutsuvat minua maalaamaan: tapahtuu värin jatkuvasti muuttuva ihme, mikä ei koskaan pysy samana. Kun valo kulkee pitkin taivaan kaarta, se koskettaa ja kirkastaa kaiken. Vähitellen värit syvenevät, kunnes lopulta valo hiipuen katoaa yön pimeyteen vieden värit mukanaan.”
KIRSI LAINE-WAGER

"Tapani tarkastella värejä muuttui täysin, kun Hollanissa kohtasin Liane Collot d´Herbois´n valo-pimeys-väri-maailman. Vihdoin väri oli jotain muuta kuin pigmenttiä tai jonkin symboli. Väri sai oman arvonsa, liikkeensä, eleensä ja elämänsä.
Tämä oli minulle uutta ja mullistavaa.
Oivalsin, kuinka samassa kuvassa värit syntyvät ja muuttuvat atmosfääristen valo- ja pimeysolosuhteiden muuttuessa."
MARITA KARLSSON

“Kiinnitän omassa maalaustyöskentelyssäni ertyisesti huomiota värien liikkeeseen ja muotoon suhteessa valoon ja pimeyteen. Samoin värien tilallisuus, mikä tulee esiin väriperspektiivissä kiinnostaa minua.
Maalaukset ovatkin usein eräänlaisia väriprosesseja, joissa värit ilmenevät ja liikkuvat vapaasti tilassa muuttaen muotoaan ja liikettään valon ja pimeyden vaikutuksesta.”
MATTI NORDLING

Matti Nordling

Marita Karlsson, Ljus genom mörker

Kirsi Laine-Wager, Aamu

Klaus Salomaa, Image 1