Galleriassa 7.–25.11.2012

Dorrit Pehkonen

LINNUT | FÅGLARNA

lintuaiheisia akvarellimaalauksia | akvarellmålningar med fåglar som tema

Dorrit Pehkosen töissä yhdistyy äärimmäinen herkkyys ja voimakkuus. Niissä on pohjanmaalaista pelkistyneisyyttä yhdistettynä eteläisten maiden värikylläisyyteen. Pehkonen on 80-luvulla ja 90-luvun alussa asunut Sri Lankassa, entisellä Ceylonilla, mistä juontaa hänen töidensä kiehtova ja yltäkylläinen värimaailma.

Suomen luonto, ja varsinkin linnut, ovat kuitenkin olleet hänelle jo kauan se varsinainen inspiraation lähde. Luonnon ja lintujen maalaamisen lisäksi häntä kiinnostaa symboliikka, varsinkin hengellinen.

I Dorrit Pehkonens konst förenas det känsliga och det starka. Den uttrycker det österbottniska förenklade, och det sydliga färgstarka. Pehkonen har på 80-talet och början på 90-talet bott i Sri Lanka, tidigare Ceylon, och därifrån fått intryck till ett faschinerande färgspråk.

Den finska naturen, och speciellt fåglarna har dock länge varit hennes huvudsakliga inspirationskälla. Förutom att måla naturen och fåglarna är hon också intresserad av symbolik, speciellt andlig symbolik.

Linnuissa minua kiehtoo se, kuinka ne rytmittävät vuodenaikojen kiertoa jokainen laji omalla persoonallisella tavallaan. Ne tulevat kertomaan mitä luonnossa kulloinkin tapahtuu. Lintujen siipien havina myös muistuttaa minua enkeleistä ja tuo tullessaan tuulahduksen näkymätöntä, kertoo Dorrit Pehkonen.

Vad som faschinerar mig med fåglarna är hur de liksom dirigerar årstidernas rytm, var art på sitt eget speciella vis. De kommer och berättar vad som händer I naturen just för tillfället. Vingeslag påminner mig också om änglarna och för med sig en aning av det osynliga, berättar Dorrit Pehkonen.

Helsinkiläinen akvarellisti Dorrit Pehkonen (s. 1955) on syntyjään Pohjanmaalta, Teerijärveltä. Nuoruutensa hän on asunut Pietarsaaressa. Dorrit Pehkonen on opiskellut Vihdin Kuvataidekoulussa Tapani Tammisen johdolla vuosina 1995–97, sekä tämän jälkeen tukholmalaisen akvarellistin Ari Laitisen johdolla.

Akvarellisten Dorrit Pehkonen från Helsingfors (f. 1955) är född I Terjärv I Österbotten och bodde I sin ungdom I Jakobstad. Dorrit Pehkonen har studerat vid Vihdin Kuvataidekoulu under ledning av Tapani Tamminen åren 1995–97 och senare under ledning av Ari Laitinen från Stockholm.

pehkonen_kurkistus_k250px.jpg pehkonen_unikot_k250px.jpg